Ruka 2295104

Evlilik çizgisi

Evlilik çizgisi

evlilik çizgisi kalp çizgisi ile küçük parmak arasındadır. Net ve bir şekilde görünüyorsa, evliliğin mutluluk içinde geçeceğine nır.

evlilik çizgisi genellikle yanlış saptanan bir çizgidir. Merkür te-görünen bu çizgi tapanin ortasına doğru ilerler. Ancak bu bazı de görünmeyebilir. Üstelik bu çizgi mutlaka evlilik anlamına iz. Mazide kalmış ancak unutulamamış büyük aşklarıda hatır-Çünkü bazı kimselerin ellerinde hiç evlenmedikleri halde igiler görülebilir. Bazı kişilerin ellerinde bu çizgilere benzer en fazla bulunabilir, bu durumda o kişinin hayatında birkaç ırakabilecek beraberlik ya da evlilik geçeceğine işarettir. : burada evlilik çizgisi diyoruz ancak bu çizgileri beraberlik arak da adlandırabiliriz. Zira insanlar evlenmeden de beraber yaşadıklarını biliyoruz.

evlilik çizgisi avucun- içine doğru kavis alıyorsa, eşinin kendi-rvel öleceğine yorumlanır.

evlilik çizgisinin ucu çatallaşıyorsa, o evliliğin iyi gitmeyeceği-uç olarak ayrılmaya yorumlanır.

evlilik çizgisi güneş çizgisini geçerse, o kişinin yapacağı evlilikten manevi zarara uğrayacağına işarettir, evliilik çizgisinin ucunda çatallaşma varsa, o çatal uçlardan biri ;isine doğru yönlenmişse ve kalp çizgiside aşağıya doğru /orsa, o kişinin evlilik hayatında mutlu olamayacağına ve enin kendisi olacağına ancak zorunluluklar yüzünden sürdü-işarettir. Elinde böylesine bir evlilik çizgisi bulunan kişinin en önce evlilik hesaplarını iyi yapması gerekir, ilik çizgisinden ayrılan bir çizginin uzunluğu zekâ çizgisini > evliliğin sürekli sorunlarla geçeceğine yorumlanır, evliilik çizgisinin uzunluğu kader çizgisini geçiyorsa ve çizginin ıpraz bir işaret varsa, büyük umutlarla yapılan bir evliliğin çlanacağına yorumlanır.

evlilik çizgisinin üzerinde minik bir daire işareti varsa, eşlerden *eri için büyük üzüntüler duyacağına işarettir, evlilik çizgisinden bir dal güneş çizgisine doğru yönlenerek bir lirlerine teğet duruma gelirse, bu evliliğin taraflara büyük bir ;ceğine ve maddi, manevi açıdan mutlu olacaklarına işarettir, evlilik çizgisinin ucu güneş çizgisinin üzerinde biterse, bu evlili-tlerle dolu olacağına dedikodunun önü arkası kesilmeyeceği-in sosyal ve ekonomik ilişkilerini zedeleyeceğine işarettir.

evlilik çizgisi kalp çizgisi ile küçük parmak arasındadır. Net ve bir şekilde görünüyorsa, evliliğin mutluluk içinde geçeceğine nır.

evlilik çizgisi genellikle yanlış saptanan bir çizgidir. Merkür te-görünen bu çizgi tapanin ortasına doğru ilerler. Ancak bu bazı de görünmeyebilir. Üstelik bu çizgi mutlaka evlilik anlamına iz. Mazide kalmış ancak unutulamamış büyük aşklarıda hatır-Çünkü bazı kimselerin ellerinde hiç evlenmedikleri halde igiler görülebilir. Bazı kişilerin ellerinde bu çizgilere benzer en fazla bulunabilir, bu durumda o kişinin hayatında birkaç ırakabilecek beraberlik ya da evlilik geçeceğine işarettir. : burada evlilik çizgisi diyoruz ancak bu çizgileri beraberlik arak da adlandırabiliriz. Zira insanlar evlenmeden de beraber yaşadıklarını biliyoruz.

evlilik çizgisi avucun- içine doğru kavis alıyorsa, eşinin kendi-rvel öleceğine yorumlanır.

evlilik çizgisinin ucu çatallaşıyorsa, o evliliğin iyi gitmeyeceği-uç olarak ayrılmaya yorumlanır.

evlilik çizgisi güneş çizgisini geçerse, o kişinin yapacağı evlilikten manevi zarara uğrayacağına işarettir, evliilik çizgisinin ucunda çatallaşma varsa, o çatal uçlardan biri ;isine doğru yönlenmişse ve kalp çizgiside aşağıya doğru /orsa, o kişinin evlilik hayatında mutlu olamayacağına ve enin kendisi olacağına ancak zorunluluklar yüzünden sürdü-işarettir. Elinde böylesine bir evlilik çizgisi bulunan kişinin en önce evlilik hesaplarını iyi yapması gerekir, ilik çizgisinden ayrılan bir çizginin uzunluğu zekâ çizgisini > evliliğin sürekli sorunlarla geçeceğine yorumlanır, evliilik çizgisinin uzunluğu kader çizgisini geçiyorsa ve çizginin ıpraz bir işaret varsa, büyük umutlarla yapılan bir evliliğin çlanacağına yorumlanır.

evlilik çizgisinin üzerinde minik bir daire işareti varsa, eşlerden *eri için büyük üzüntüler duyacağına işarettir, evlilik çizgisinden bir dal güneş çizgisine doğru yönlenerek bir lirlerine teğet duruma gelirse, bu evliliğin taraflara büyük bir ;ceğine ve maddi, manevi açıdan mutlu olacaklarına işarettir, evlilik çizgisinin ucu güneş çizgisinin üzerinde biterse, bu evlili-tlerle dolu olacağına dedikodunun önü arkası kesilmeyeceği-in sosyal ve ekonomik ilişkilerini zedeleyeceğine işarettir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *