El Fali Hayat Cizgisi Palmistry 2 8661069

Hayat çizgisi

Hayat çizgisi

 

HAYAT ÇİZGİSİ

İşaret parmağının kökünden başlayıp venüs tepesini çevreleyen çizgidir. Sol elde görülün Hayat çizgisi kişinin kalıtımsal yapısını, sağ elde görülen ise, bedensel ve ruhsal sağlığının durumunu gösterir.

Uzun ve net bir şekilde görülen hayat çizgisi ömrün uzun olacağına, uzun ancak kesintili bir durumda görülmesinde; ömrün uzun olacağına ancak önemli rahatsızlıklar geçirileceğine, hayat çizgisinin kısa olması halinde ise, erken bir ölüm işareti olarak yorumlanır.

Hayat çizgisine paralel giden diğer bir çizgi varsa, bu durum o kişinin bedenen sağlıklı olacağına ve uzun yolculuklara çıkacağına işarettir. Hayat çizgisinin başka minik çizgilerle kesilmesi durumunda o kişinin sosyal yaşantısında görülecek olan zorlukları işaret eder.

Hayat çizgisi avuçtan dışarı doğru taşıp el üstüne doğru ilerleme gösterirse bu yurtdışına yerleşeceği anlamına gelir.

Hayat çizgisinin bütününde minik bir yerden kesilme var ise, o noktada ölümle ilgili bir sorun çıkacağına yorumlanır.

Hayat çizgisi sol elde kırık sağ elde ise kesintisiz ilerlemişse o kişinin önemli bir rahatsızlıktan kurtulacağına işarettir.

Hayat çizgisi her iki elde de kırık ise kesin ve beklenmedik bir ölümü yorumlanır.

Hayat çizgisinin her iki elde de görülmemesi durumunda o kişinin sürekli bir ölüm korkusu içinde olacağına işarettir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ölüm sadece hayat çizgisinde görülmez, akıl çizgisi, kalp çizgisi ve Merkür tepesinde de görülebilir.

Diğer bir nokta ise, baş parmak kuvvetli bir konumda ve akıl çizgisinin ise belirgin olması halinde, hayat çizgisinin zayıf olması tüm tehlikelere ve hastalıklara rağmen o kişinin uzun ömürlü olacağına yorumlanır. Zira bu gibi durumda o kişinin kuvvetli bir irade ve zekâ sayesinden ölüm tehlikelerinden kurtulacağı anlamına gelir.

Hayat çizgisine paralel bir başka çizgi varsa o kişinin içinde büyük bir yaşama arzusu ve enerjisi olduğuna yorumlanır. Hayat çizgisine paralel çizgi sonlara doğru nokta nokta oluyorsa o kişinin hareketlerinde ve tavırlarında düşüncesizce bir cesareti varolduğuna yorumlanır.

Hayat çizgisi zinciri andırıyorsa ya da kopuk kopuk ilerliyorsa narin ve hastalıkla bir bünyeye yorumlanır. Bu zincir belirli bir bölgede görülüyorsa önemli bir rahatsızlığın kolaylıkla atlatılacağına işarettir.

Hayat çizgisi zekâ çizgisiyle birlikte avucun ortasına kadar yapışık geliyorsa, bu o kişinin hırçın ve sinirli bir karaktere sahip olduğu anlamına gelir. Yine hayat çizgisiyle zekâ çizgisi bu durumda olup hayat çizgisi zayıf kalıyorsa o kişinin üzüntülü bir durumdan ötürü bunalıma gireceğine ve bu kişinin yaşamın gerçekleri karşısında zayıf kalacağına yorumlanır.

Hayat çizgisi ile zekâ çizgisi sadece bir noktada birbirlerine değiyor ise, kötü olaylar karşısında dengeli ve dikkatli olduğuna yorumlanır.

Hayat çizgisi baş parmağın altında bulunan Venüs tepesine yakınlık gösteriyorsa o kişinin bedenen çok cılız olacağına ve bu kişilerin mutlu bir evlilik yapamayacaklarına işarettir. Hayat çizgisi zayıf Venüs tepeside aşırı gelişmişse tam tersine yorumlanır.

Hayat çizgisi genellikle Jüpiter tepesinin hemen altından başlar. Bu yaşamın başlangıcını gösteren yerdir. Buralarda oluşan çizgiler yaşamın başlangıcındaki olaylara yorumlanır. Hayat çizgisi Jüpiter tepesinin hemen üzerinden başlıyorsa o kişinin içini para hırsının bürümüş olduğuna ve çıkarları için her şeyi yapabileceğine yorumlanır.

Hayat çizgisi sadece ölümü göstermez. Kişinin sağlığını ve bedensel enerjisi hakkında da bilgi verir. Hayat çizgisinin ne ifade ettiğini anlamak için yazımızın başında da belirttiğimiz gibi her iki ele de bakmak gerekir.

Hayat çizgisinden bir ağacın dalları gibi ayrılmalar varsa ve bu ayrılan çizgiler yukarı doğru gidiyorsa giriştiği her alanda başarıyı yakalayacağına işarettir. Eğer çizgiler aşağı doğru gidiyorsa tam tersine yorumlanır. Avuç içindeki bir tepeye doğru yönelmeleri varsa o tepenin yorumuyla birlikte değerlendirilir.

Hayat çizgisinden ayrılan çizgiler belirginlik açısından hayat çizgisinden daha ağır basıyorsa, yaşamın belirli bir dönemden sonra tamamen değişeceğine yorumlanır. Ayrılan çizgi uzun ise, o kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Ayrılan bir çizgi Satürn tepesinde durursa, o kişinin işini değiştireceğine yorumlanır.

Hayat çizgisinin sonunda bir çatallaşma var ise, yaşamın sonlarına doğru sıkıntılar olacağına işarettir. Çatal uçlarının birbirinden ayrıkları geniş ise, bedensel sağlığın bozulacağına yorumlanır.

Hayat çizgisinin normal, temiz ve pürüzsüz bir durumda görmek ise bu tüm yaşantının mutluluk içinde geçeceğine işarettir.

Hayat çizgisi birbirinden kopuk ve kısa aralıklarla ise, önemsiz rahatsızlıklara yorumlanır.

Hayat çizgisinin durumuna göre hangi hastalıkların oluşacağını bilmekte mümkündür, ancak sağlık konusunda en doğru ve kesin kararın doktorlar tarafından verildiğinide kabul etmek gerekir.

Kısaca özetlersek hayat çizgisinden bedensel ve ruhsal sağlığımız hakkında bilgiler edinebiliriz.

 

HAYAT ÇİZGİSİ

İşaret parmağının kökünden başlayıp venüs tepesini çevreleyen çizgidir. Sol elde görülün Hayat çizgisi kişinin kalıtımsal yapısını, sağ elde görülen ise, bedensel ve ruhsal sağlığının durumunu gösterir.

Uzun ve net bir şekilde görülen hayat çizgisi ömrün uzun olacağına, uzun ancak kesintili bir durumda görülmesinde; ömrün uzun olacağına ancak önemli rahatsızlıklar geçirileceğine, hayat çizgisinin kısa olması halinde ise, erken bir ölüm işareti olarak yorumlanır.

Hayat çizgisine paralel giden diğer bir çizgi varsa, bu durum o kişinin bedenen sağlıklı olacağına ve uzun yolculuklara çıkacağına işarettir. Hayat çizgisinin başka minik çizgilerle kesilmesi durumunda o kişinin sosyal yaşantısında görülecek olan zorlukları işaret eder.

Hayat çizgisi avuçtan dışarı doğru taşıp el üstüne doğru ilerleme gösterirse bu yurtdışına yerleşeceği anlamına gelir.

Hayat çizgisinin bütününde minik bir yerden kesilme var ise, o noktada ölümle ilgili bir sorun çıkacağına yorumlanır.

Hayat çizgisi sol elde kırık sağ elde ise kesintisiz ilerlemişse o kişinin önemli bir rahatsızlıktan kurtulacağına işarettir.

Hayat çizgisi her iki elde de kırık ise kesin ve beklenmedik bir ölümü yorumlanır.

Hayat çizgisinin her iki elde de görülmemesi durumunda o kişinin sürekli bir ölüm korkusu içinde olacağına işarettir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ölüm sadece hayat çizgisinde görülmez, akıl çizgisi, kalp çizgisi ve Merkür tepesinde de görülebilir.

Diğer bir nokta ise, baş parmak kuvvetli bir konumda ve akıl çizgisinin ise belirgin olması halinde, hayat çizgisinin zayıf olması tüm tehlikelere ve hastalıklara rağmen o kişinin uzun ömürlü olacağına yorumlanır. Zira bu gibi durumda o kişinin kuvvetli bir irade ve zekâ sayesinden ölüm tehlikelerinden kurtulacağı anlamına gelir.

Hayat çizgisine paralel bir başka çizgi varsa o kişinin içinde büyük bir yaşama arzusu ve enerjisi olduğuna yorumlanır. Hayat çizgisine paralel çizgi sonlara doğru nokta nokta oluyorsa o kişinin hareketlerinde ve tavırlarında düşüncesizce bir cesareti varolduğuna yorumlanır.

Hayat çizgisi zinciri andırıyorsa ya da kopuk kopuk ilerliyorsa narin ve hastalıkla bir bünyeye yorumlanır. Bu zincir belirli bir bölgede görülüyorsa önemli bir rahatsızlığın kolaylıkla atlatılacağına işarettir.

Hayat çizgisi zekâ çizgisiyle birlikte avucun ortasına kadar yapışık geliyorsa, bu o kişinin hırçın ve sinirli bir karaktere sahip olduğu anlamına gelir. Yine hayat çizgisiyle zekâ çizgisi bu durumda olup hayat çizgisi zayıf kalıyorsa o kişinin üzüntülü bir durumdan ötürü bunalıma gireceğine ve bu kişinin yaşamın gerçekleri karşısında zayıf kalacağına yorumlanır.

Hayat çizgisi ile zekâ çizgisi sadece bir noktada birbirlerine değiyor ise, kötü olaylar karşısında dengeli ve dikkatli olduğuna yorumlanır.

Hayat çizgisi baş parmağın altında bulunan Venüs tepesine yakınlık gösteriyorsa o kişinin bedenen çok cılız olacağına ve bu kişilerin mutlu bir evlilik yapamayacaklarına işarettir. Hayat çizgisi zayıf Venüs tepeside aşırı gelişmişse tam tersine yorumlanır.

Hayat çizgisi genellikle Jüpiter tepesinin hemen altından başlar. Bu yaşamın başlangıcını gösteren yerdir. Buralarda oluşan çizgiler yaşamın başlangıcındaki olaylara yorumlanır. Hayat çizgisi Jüpiter tepesinin hemen üzerinden başlıyorsa o kişinin içini para hırsının bürümüş olduğuna ve çıkarları için her şeyi yapabileceğine yorumlanır.

Hayat çizgisi sadece ölümü göstermez. Kişinin sağlığını ve bedensel enerjisi hakkında da bilgi verir. Hayat çizgisinin ne ifade ettiğini anlamak için yazımızın başında da belirttiğimiz gibi her iki ele de bakmak gerekir.

Hayat çizgisinden bir ağacın dalları gibi ayrılmalar varsa ve bu ayrılan çizgiler yukarı doğru gidiyorsa giriştiği her alanda başarıyı yakalayacağına işarettir. Eğer çizgiler aşağı doğru gidiyorsa tam tersine yorumlanır. Avuç içindeki bir tepeye doğru yönelmeleri varsa o tepenin yorumuyla birlikte değerlendirilir.

Hayat çizgisinden ayrılan çizgiler belirginlik açısından hayat çizgisinden daha ağır basıyorsa, yaşamın belirli bir dönemden sonra tamamen değişeceğine yorumlanır. Ayrılan çizgi uzun ise, o kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Ayrılan bir çizgi Satürn tepesinde durursa, o kişinin işini değiştireceğine yorumlanır.

Hayat çizgisinin sonunda bir çatallaşma var ise, yaşamın sonlarına doğru sıkıntılar olacağına işarettir. Çatal uçlarının birbirinden ayrıkları geniş ise, bedensel sağlığın bozulacağına yorumlanır.

Hayat çizgisinin normal, temiz ve pürüzsüz bir durumda görmek ise bu tüm yaşantının mutluluk içinde geçeceğine işarettir.

Hayat çizgisi birbirinden kopuk ve kısa aralıklarla ise, önemsiz rahatsızlıklara yorumlanır.

Hayat çizgisinin durumuna göre hangi hastalıkların oluşacağını bilmekte mümkündür, ancak sağlık konusunda en doğru ve kesin kararın doktorlar tarafından verildiğinide kabul etmek gerekir.

Kısaca özetlersek hayat çizgisinden bedensel ve ruhsal sağlığımız hakkında bilgiler edinebiliriz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *