Shutterstock 191518079 Custom 5660804

İSKAMBİL KARTLARININ ANLAMLARI

İSKAMBİL KARTLARININ ANLAMLARI

KARTLARIN ANLAMLARI:

Kupa Ası-Erkeğin aşkı, sevgisi, duygulan, müjde

Kupa Papazı-Yine erkek. Niyed edilen.

Kupa Kızı-Niyet tutulan erkeğin yakın akrabası

Kupa Valesi-Erkeğin kafasından geçen düşünce

Kupa Onlusu-Refah, bolluk, rahatlık

Kupa Sekizlisi-Erkeğin evinde yalnızlık

Kupa Beşlisi-Para, kısmet, alman bir teklif, yardım

Kupa Dörtlüsü-İstikbal, uzun yaşam. Dostlarla toplant

Kupa Üçlüsü-Erkek evi. Neşe, nişan evlilik.

Kupa İkilisi-Erkeğin yatağı, yolculuk, değişiklik.

sinek Ası-Kadının aşkı, sevgisi duygusu

sinek Papazı-Kadının yakını, akrabası.

sinek Kızı-Yine kadın. Niyet edilen.

sinek Valesi-Kadının kafasındaki düşünce

sinek Onlusu-Hüzün, gözyaşı

sinek Dokuzlusu-Yolculuk, uzak bir yer.

sinek Sekizlisi-Kadın evinde yalnızlık

sinek Beşlisi-Para, kısmet.

sinek Dörtlüsü-Uzak bir dost veya akrabadan yardım

sinek Üçlüsü-Kadın evi

sinek İkilisi-Kadının yatağı.

Karo Ası-İyi haber, müjde

Karo Papazı-Yabancı erkek

Karo Kızı-Yabancı kadın

Karo Valesi-Yabancıların düşünceleri

Karo Onlusu-para kısmet

Karo Sekizlisi-Yabancı bir evde yalnızlık.

Karo Beşlisi-Kısmet

Karo Dörtlüsü-mutluluk

Karo Üçlüsü-Kısa yolculuk.

Karo İkilisi-Yabancı birinin yatağı.

Maça Üçlüsü-Gece vakti yol

Maça İkilisi-Yabancı birinin yatağı.

Maça Ası-Ölüm, kötü haber, üzüntü

Maça Papazı-Devlet kapısı

Maça Kızı-Yabancı bir kadından gelecek bir şey.

Maça Valesi-Sıkıntı, kuruntu, evham.

Maça Onlusu-Üzüntü

Maça Sekizlisi-Düzenin bozulması

Maça Yedilisi-Düğün, nikah, nişan.

Maça Beşlisi- İçki sofrası

Maça Dörtlüsü-Uzaktan gelen haber

Kağıtların anlamlarını iyice ezberleyin. Şimdi gelelim daha önce eş eşe koyduğumuz kağıtları nasıl değerlendirmeniz gerektiğine…

Örneğin Karo Ası yine kendi cinsinden bir karo kağıdıyla beraberse işleriniz yolunda gidecek anlamına gelir. Eğer Sinek Sekizli ile beraber ise para almanız kesinleşir.

Karo Papazı sinek sekizliyle beraberse, arzuladığınız bir iş gerçekleşebilir. Ama maça sekizliyle yanyana ise umulmadık bir yolculuğa çıkacaksınız demektir…

Karo Kızı Maça Beşlisi ile beraberse, yabancı bir kadınla içki sofrasına oturabilir veya bir eğlence yerine gitme ihtimali belirir.

Kupa Asının yanında başka bir kupa çıkarsa aşk ve mutluluktur…

Oysa, Kupa Papazının yanında Kupapın sekizlisi görünürse, erkek evinde yalnızlık görülür. Ayrıca kalbi boş demektir.

Kupa Kızı beşlisye birlikteyse, falına bakılan kadın sevinçli bir haber alacaktır.

Kupa Valesi de Sinek beşliyle yan yana ise bazı tekliflerle karşılaşılacaktır.

Aynı şekilde Kupa onlusu, Karo ordusuyla beraberse evlenme veya nişan müjdesidir. Ama Kupa onlusu ile Sinek onlusu yanyana gelirse iş hayatında büyük bir başarı olacaktır.

Karo Valesinin yanına Karo Ası gelmişse beklemediğiniz bir yerden haber alırsınız. Karo Valesi ile Sinek Valesi ise yolculuk belirtisidir.

Karo onlusu ve Sinek Sekizlisi ile aşk habercisi olur.

Kupa Papazının yanındaki kağıt Sinek ikilisi ise kadın erkeğin yatağına gelecektir.

Kupa Ası, Sinek Kızının yanını düşerse, erkeğin gönlü kadındadır.

Bunlardan anlaşıldığı gibi bütün hüner fala bakan kimsenin sezgisine ve yorumuna kalmıştır. Eğer kalbi temiz ise fal doğru çıkar.

İskambil falı olur olmaz yerlerde açılmamalıdır. Eğer falına bakacağınız kimsenin inancı yoksa fal bakılmaz veya yanlış çıkar.

KARTLARIN ANLAMLARI:

Kupa Ası-Erkeğin aşkı, sevgisi, duygulan, müjde

Kupa Papazı-Yine erkek. Niyed edilen.

Kupa Kızı-Niyet tutulan erkeğin yakın akrabası

Kupa Valesi-Erkeğin kafasından geçen düşünce

Kupa Onlusu-Refah, bolluk, rahatlık

Kupa Sekizlisi-Erkeğin evinde yalnızlık

Kupa Beşlisi-Para, kısmet, alman bir teklif, yardım

Kupa Dörtlüsü-İstikbal, uzun yaşam. Dostlarla toplant

Kupa Üçlüsü-Erkek evi. Neşe, nişan evlilik.

Kupa İkilisi-Erkeğin yatağı, yolculuk, değişiklik.

sinek Ası-Kadının aşkı, sevgisi duygusu

sinek Papazı-Kadının yakını, akrabası.

sinek Kızı-Yine kadın. Niyet edilen.

sinek Valesi-Kadının kafasındaki düşünce

sinek Onlusu-Hüzün, gözyaşı

sinek Dokuzlusu-Yolculuk, uzak bir yer.

sinek Sekizlisi-Kadın evinde yalnızlık

sinek Beşlisi-Para, kısmet.

sinek Dörtlüsü-Uzak bir dost veya akrabadan yardım

sinek Üçlüsü-Kadın evi

sinek İkilisi-Kadının yatağı.

Karo Ası-İyi haber, müjde

Karo Papazı-Yabancı erkek

Karo Kızı-Yabancı kadın

Karo Valesi-Yabancıların düşünceleri

Karo Onlusu-para kısmet

Karo Sekizlisi-Yabancı bir evde yalnızlık.

Karo Beşlisi-Kısmet

Karo Dörtlüsü-mutluluk

Karo Üçlüsü-Kısa yolculuk.

Karo İkilisi-Yabancı birinin yatağı.

Maça Üçlüsü-Gece vakti yol

Maça İkilisi-Yabancı birinin yatağı.

Maça Ası-Ölüm, kötü haber, üzüntü

Maça Papazı-Devlet kapısı

Maça Kızı-Yabancı bir kadından gelecek bir şey.

Maça Valesi-Sıkıntı, kuruntu, evham.

Maça Onlusu-Üzüntü

Maça Sekizlisi-Düzenin bozulması

Maça Yedilisi-Düğün, nikah, nişan.

Maça Beşlisi- İçki sofrası

Maça Dörtlüsü-Uzaktan gelen haber

Kağıtların anlamlarını iyice ezberleyin. Şimdi gelelim daha önce eş eşe koyduğumuz kağıtları nasıl değerlendirmeniz gerektiğine…

Örneğin Karo Ası yine kendi cinsinden bir karo kağıdıyla beraberse işleriniz yolunda gidecek anlamına gelir. Eğer Sinek Sekizli ile beraber ise para almanız kesinleşir.

Karo Papazı sinek sekizliyle beraberse, arzuladığınız bir iş gerçekleşebilir. Ama maça sekizliyle yanyana ise umulmadık bir yolculuğa çıkacaksınız demektir…

Karo Kızı Maça Beşlisi ile beraberse, yabancı bir kadınla içki sofrasına oturabilir veya bir eğlence yerine gitme ihtimali belirir.

Kupa Asının yanında başka bir kupa çıkarsa aşk ve mutluluktur…

Oysa, Kupa Papazının yanında Kupapın sekizlisi görünürse, erkek evinde yalnızlık görülür. Ayrıca kalbi boş demektir.

Kupa Kızı beşlisye birlikteyse, falına bakılan kadın sevinçli bir haber alacaktır.

Kupa Valesi de Sinek beşliyle yan yana ise bazı tekliflerle karşılaşılacaktır.

Aynı şekilde Kupa onlusu, Karo ordusuyla beraberse evlenme veya nişan müjdesidir. Ama Kupa onlusu ile Sinek onlusu yanyana gelirse iş hayatında büyük bir başarı olacaktır.

Karo Valesinin yanına Karo Ası gelmişse beklemediğiniz bir yerden haber alırsınız. Karo Valesi ile Sinek Valesi ise yolculuk belirtisidir.

Karo onlusu ve Sinek Sekizlisi ile aşk habercisi olur.

Kupa Papazının yanındaki kağıt Sinek ikilisi ise kadın erkeğin yatağına gelecektir.

Kupa Ası, Sinek Kızının yanını düşerse, erkeğin gönlü kadındadır.

Bunlardan anlaşıldığı gibi bütün hüner fala bakan kimsenin sezgisine ve yorumuna kalmıştır. Eğer kalbi temiz ise fal doğru çıkar.

İskambil falı olur olmaz yerlerde açılmamalıdır. Eğer falına bakacağınız kimsenin inancı yoksa fal bakılmaz veya yanlış çıkar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *