Hayat Cizgisi 1 7075787

Kalp çizgisi

Kalp çizgisi

KALP ÇİZGİSİ

Kalp çizgisi Merkür tepesinin altından başlayarak Jüpiter tepesine doğru yükselir. Bu çizgi o kişinin hem duygusâl yeteneklerini hem de kalbinin sağlık durumunu gösterir.

Kalp çizgisi zekâ çizgisinden daha belirgin ise, duygusal ilişkilerin o kişi için çok önemli olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi ve zekâ çizgisi ikisi birden belirgin ise, o kişinin iyiliksever bir kimse olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi işaret parmağının hemen altından başlıyorsa, o kişi duygusal ilişkilerini eleştirenlere karşı hırçın olacağı anlamına gelir.

Kalp çizgisi eğer orta parmağın altından başlıyorsa o kişinin sesiz, sakin ve huzurlu bir yaşantıyı tercih edeceğine işarettir.

Kalp çizgisi derin ve kesik kesik ve Venüs tepesi belirgin ise o kişinin şehvetli ve ihtiraslı olacağına ve bu tür duygularında aşırıya kaçacaklarına işarettir.

Zekâ çizgisi kalp çizgisinden daha belirgin ve daha uzun ise, o kişinin sürekli kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna ve duygusallıkla pek ilişkilerinin bulunmadığına yorumlanır. Bu kişiler genellikle müzmin bekâr olurlar.

Kalp çizgisine paralel ikinci bir çizgi varsa, o kişinin duygusallığının melankoliye kadar varacağına yorumlanır. Bu çizgilerle beraber zekâ çizgiside uzun ve belirgin ise, bu kişinin tüm zamanını hayır işlerine ayıracağına işarettir.

Kalp çizgisi zekâ çizgisine oranla daha baskın görülürse mantığın duygusallığa karşı ağır bastığına işarettir. Elinde bu tip çizgiler olanların maddi çıkarlara göstermiş oldukları ilgiyi duygusal ilişkilerinde gösteremeyeceklerine yorumlanır.

Elin içinde kalp çizgisi yoksa ya da zekâ çizgisine yapışık gibi duruyorsa, o kişinin ukala, umursamaz ve saygısızca tavırlar içinde olacaklarını gösterir. İki elde de kalp çizgisi yoksa o kişinin duygusal ilişkilerinde tamamen zayıf kaldığına yorumlanır.

Kalp çizgisinin ortaya kadar devam edip aşağıya doğru büküldüğü görülürse o kişinin maddi bir zarardan ötürü şok yaşayacağına ve kişiliğinin çökeceğine işarettir.

Kalp çizgisinin uzun olması ve Ay tepesine doğru inmesi o kişinin ilişkilerinde aşırı kıskanç olacağına işarettir. Ay tepesinin aşırı gelişmiş olması durumunda ise mutsuz ve tedirgin bir kişiye yorumlanır.

Kalp çizgisinin üzerinde aşağıya doğru inen çizgiler varsa, duygusal bir düşkırıklığı yaşanacağına işarettir.

KALP ÇİZGİSİ

Kalp çizgisi Merkür tepesinin altından başlayarak Jüpiter tepesine doğru yükselir. Bu çizgi o kişinin hem duygusâl yeteneklerini hem de kalbinin sağlık durumunu gösterir.

Kalp çizgisi zekâ çizgisinden daha belirgin ise, duygusal ilişkilerin o kişi için çok önemli olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi ve zekâ çizgisi ikisi birden belirgin ise, o kişinin iyiliksever bir kimse olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi işaret parmağının hemen altından başlıyorsa, o kişi duygusal ilişkilerini eleştirenlere karşı hırçın olacağı anlamına gelir.

Kalp çizgisi eğer orta parmağın altından başlıyorsa o kişinin sesiz, sakin ve huzurlu bir yaşantıyı tercih edeceğine işarettir.

Kalp çizgisi derin ve kesik kesik ve Venüs tepesi belirgin ise o kişinin şehvetli ve ihtiraslı olacağına ve bu tür duygularında aşırıya kaçacaklarına işarettir.

Zekâ çizgisi kalp çizgisinden daha belirgin ve daha uzun ise, o kişinin sürekli kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna ve duygusallıkla pek ilişkilerinin bulunmadığına yorumlanır. Bu kişiler genellikle müzmin bekâr olurlar.

Kalp çizgisine paralel ikinci bir çizgi varsa, o kişinin duygusallığının melankoliye kadar varacağına yorumlanır. Bu çizgilerle beraber zekâ çizgiside uzun ve belirgin ise, bu kişinin tüm zamanını hayır işlerine ayıracağına işarettir.

Kalp çizgisi zekâ çizgisine oranla daha baskın görülürse mantığın duygusallığa karşı ağır bastığına işarettir. Elinde bu tip çizgiler olanların maddi çıkarlara göstermiş oldukları ilgiyi duygusal ilişkilerinde gösteremeyeceklerine yorumlanır.

Elin içinde kalp çizgisi yoksa ya da zekâ çizgisine yapışık gibi duruyorsa, o kişinin ukala, umursamaz ve saygısızca tavırlar içinde olacaklarını gösterir. İki elde de kalp çizgisi yoksa o kişinin duygusal ilişkilerinde tamamen zayıf kaldığına yorumlanır.

Kalp çizgisinin ortaya kadar devam edip aşağıya doğru büküldüğü görülürse o kişinin maddi bir zarardan ötürü şok yaşayacağına ve kişiliğinin çökeceğine işarettir.

Kalp çizgisinin uzun olması ve Ay tepesine doğru inmesi o kişinin ilişkilerinde aşırı kıskanç olacağına işarettir. Ay tepesinin aşırı gelişmiş olması durumunda ise mutsuz ve tedirgin bir kişiye yorumlanır.

Kalp çizgisinin üzerinde aşağıya doğru inen çizgiler varsa, duygusal bir düşkırıklığı yaşanacağına işarettir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *