Iskambil Fali 9264 1 4303321

KART DİZİNLERİNİN YORUMU

KART DİZİNLERİNİN YORUMU

AS : Dört as: Başarı ya da ölüm. * Üç as: Bağıntı. * İki as: Hainlik.

PAPAZ : Dört papaz: Şöhret, haysiyet. * Üç papaz: Korunma, maddi başarı. * İki papaz: İki erkeğin mücadelesi, sağlıklı bilgiler.

KIZ : Dört kız: Yalan, kızgınlık. * Üç kız: Çekememezlik. * İki kız: Dostluk.

VALE : Dört vale: Başarı. * Üç vale: Zahmet, tembellik. * İki vale: Münakaşa ya da evlilik.

ONLU : Dört onlu: Sıkıntı ya da başarı. * Üç onlu: Düzen değişikliği. * İki onlu: Maddi zarar, düşkırıklığı.

DOKUZLU : Dört dokuzlu: Müspet bir yaklaşım. * Üç dokuzlu: Umursamazlık, dert. * İki dokuzlu: Para

SEKİZLİ Icon Biggrin ört sekizli: Beceriksizlik. * Üç sekizli: Ayrılık ya da evlilik. * İki sekizli: Zorluklar.

YEDİLİ : Dört yedili: Asılsız sözler. * Üç yedili: Keyif. * İki yedili: Haber ya da gebelik.

Yukarıdaki örnekler kağıtları yorumlamada ne gibi yöntemler kullanıldığı ve nasıl yorumlandığı hakkında bilgi vermek amacındaydı. Bu gibi alışkanlıkları edindiğinizde zekânızla birlikte pratik olarak yorumlayabilirsiniz.

Yukarıda verilen örnekler genel olarak yapılan tariflerdir. Bu durum fal cinsine ve kullanılan destelere göre detaylarında tam tersi anlamlarda çıkabilir.

önemli hususlar

Siyah rengin yanına kırmızı gelirse siyaha ait yorumu yumuşatmak gerekir. Şöyleki, siyah kartta çok üzücü bir haber varsa ve yanına kırmızı gelirse, çok üzücü yerine canınızın sıkılacağı yorumu getirilebilir.

Kırmızı kartlar genellikle olumlu bir yorum yaratır. İki kırmızı kartın yan yana gelmesi kötü giden şeylerin tamamen düzeleceğine yorumlanabilir.

fal nasıl açılır

Önceden belirtmekte yarar vardır, iskambil falları öylesine çe-şitlidirki birkaç ciltlik kitap rahatlıkla yapılabilir. Biz burada okura bilgi vermek amacıyla kolay olan birkaç cins fal ile bunların yöntemlerini açıklamakla yetineceğiz.

niyet falı

52 Kağıttan Maça Yedilisi ve Sinek Dokuzlusunun haricindeki tüm 9,7 ve altılılar çıkartılır kalan 42 kağıttan niyet için Sinek Kızı ile Kupa Papazı ayrılır. Bunların resim tarafları birbirine yapışık olarak ayrı bir yerde tutulur. Kalan 40′lık deste karıştırıldıktan sonra, niyetçi-den kesmesini isteriz.

Desteyi ilk önce Kupa Papazı ile ortadan keseriz Kupa Papa-zı’nın üstünden üç ve altından üç kart olmak üzere desteden alırız. İlk önce üstten alınan üç kartı yorumlarız, daha sonra altından alınan üç kartı yorumlarız. Sonrasında Kupa Papazı’da dahil olmak üzerer tekrar karıştırır bu seferde Sinek Kızı ile keserek deminki işlemi yeniden uygularız. Bu seferde yeniden tüm kağıdı karıştırırız

Devam eden işlem için yüzleri açık olarak yukarıdan aşağıya 9 adet yarıları gözükecek şekilde sıralarız. Bu işlemi dört dizi olana kadar yaparız. Yani 9 adetlik 4 ayrı dizi şeklinde. Bu durumda 36 adet kağıt yere açılmış olur ve elimizde de 6 kart kalmış olur. Kupa Papazı ile Sinek Kızı yere açılan kağıtlar arasında ve ayrı dizinler içindeyse o dizinler sırayla yorumlanır.

Eğer bu iki karttan biri eldeki kartların içindeyse, yere açılan diğerinin sırası yorumlanır. Eğer ikisi birden elde kalan kartların içindeyse tutulan dileğin anlamını en yakın verebilecek kart sırası yorumlanır.

Kupa Papazı ile Sinek Kızın yere açılan dizinde ya da dizinlerde bulunduğunu varsayarak devam edersek, elde kalan 6 kartan birini ka

işlem üç tane ayrı gruplar halinde sıralanır. Elde yine 6 kart kalmıştır.

Bir evvelki işlem sırasını takip ederek uygulamaya konulduktan sonra yorumlanır.

Bu işlemide bitirdikten sonra desteyi iyice karıştırırız ve en üstteki karta bakarız, bu kartın kupa çıkması halinde alttan bakmamak şartıyla bir kart alırız ve kapalı bir şekilde diğer kupayla kartıyla ayırırız, işlemi tekrarlarız ve ikinci işlemde de aynı durum bu sefer sinek olarak çıkarsa yina alttan kapalı olmak şartıyla bir kart alır ayırırız. İlk açtığımız kart başka ise, sinek ya da kupa değilse kullanılmayacağı için ayırılır daha sonra açık kartla beraber olan kapalı kartları yorumlarız.

AS : Dört as: Başarı ya da ölüm. * Üç as: Bağıntı. * İki as: Hainlik.

PAPAZ : Dört papaz: Şöhret, haysiyet. * Üç papaz: Korunma, maddi başarı. * İki papaz: İki erkeğin mücadelesi, sağlıklı bilgiler.

KIZ : Dört kız: Yalan, kızgınlık. * Üç kız: Çekememezlik. * İki kız: Dostluk.

VALE : Dört vale: Başarı. * Üç vale: Zahmet, tembellik. * İki vale: Münakaşa ya da evlilik.

ONLU : Dört onlu: Sıkıntı ya da başarı. * Üç onlu: Düzen değişikliği. * İki onlu: Maddi zarar, düşkırıklığı.

DOKUZLU : Dört dokuzlu: Müspet bir yaklaşım. * Üç dokuzlu: Umursamazlık, dert. * İki dokuzlu: Para

SEKİZLİ Icon Biggrin ört sekizli: Beceriksizlik. * Üç sekizli: Ayrılık ya da evlilik. * İki sekizli: Zorluklar.

YEDİLİ : Dört yedili: Asılsız sözler. * Üç yedili: Keyif. * İki yedili: Haber ya da gebelik.

Yukarıdaki örnekler kağıtları yorumlamada ne gibi yöntemler kullanıldığı ve nasıl yorumlandığı hakkında bilgi vermek amacındaydı. Bu gibi alışkanlıkları edindiğinizde zekânızla birlikte pratik olarak yorumlayabilirsiniz.

Yukarıda verilen örnekler genel olarak yapılan tariflerdir. Bu durum fal cinsine ve kullanılan destelere göre detaylarında tam tersi anlamlarda çıkabilir.

önemli hususlar

Siyah rengin yanına kırmızı gelirse siyaha ait yorumu yumuşatmak gerekir. Şöyleki, siyah kartta çok üzücü bir haber varsa ve yanına kırmızı gelirse, çok üzücü yerine canınızın sıkılacağı yorumu getirilebilir.

Kırmızı kartlar genellikle olumlu bir yorum yaratır. İki kırmızı kartın yan yana gelmesi kötü giden şeylerin tamamen düzeleceğine yorumlanabilir.

fal nasıl açılır

Önceden belirtmekte yarar vardır, iskambil falları öylesine çe-şitlidirki birkaç ciltlik kitap rahatlıkla yapılabilir. Biz burada okura bilgi vermek amacıyla kolay olan birkaç cins fal ile bunların yöntemlerini açıklamakla yetineceğiz.

niyet falı

52 Kağıttan Maça Yedilisi ve Sinek Dokuzlusunun haricindeki tüm 9,7 ve altılılar çıkartılır kalan 42 kağıttan niyet için Sinek Kızı ile Kupa Papazı ayrılır. Bunların resim tarafları birbirine yapışık olarak ayrı bir yerde tutulur. Kalan 40′lık deste karıştırıldıktan sonra, niyetçi-den kesmesini isteriz.

Desteyi ilk önce Kupa Papazı ile ortadan keseriz Kupa Papa-zı’nın üstünden üç ve altından üç kart olmak üzere desteden alırız. İlk önce üstten alınan üç kartı yorumlarız, daha sonra altından alınan üç kartı yorumlarız. Sonrasında Kupa Papazı’da dahil olmak üzerer tekrar karıştırır bu seferde Sinek Kızı ile keserek deminki işlemi yeniden uygularız. Bu seferde yeniden tüm kağıdı karıştırırız

Devam eden işlem için yüzleri açık olarak yukarıdan aşağıya 9 adet yarıları gözükecek şekilde sıralarız. Bu işlemi dört dizi olana kadar yaparız. Yani 9 adetlik 4 ayrı dizi şeklinde. Bu durumda 36 adet kağıt yere açılmış olur ve elimizde de 6 kart kalmış olur. Kupa Papazı ile Sinek Kızı yere açılan kağıtlar arasında ve ayrı dizinler içindeyse o dizinler sırayla yorumlanır.

Eğer bu iki karttan biri eldeki kartların içindeyse, yere açılan diğerinin sırası yorumlanır. Eğer ikisi birden elde kalan kartların içindeyse tutulan dileğin anlamını en yakın verebilecek kart sırası yorumlanır.

Kupa Papazı ile Sinek Kızın yere açılan dizinde ya da dizinlerde bulunduğunu varsayarak devam edersek, elde kalan 6 kartan birini ka

işlem üç tane ayrı gruplar halinde sıralanır. Elde yine 6 kart kalmıştır.

Bir evvelki işlem sırasını takip ederek uygulamaya konulduktan sonra yorumlanır.

Bu işlemide bitirdikten sonra desteyi iyice karıştırırız ve en üstteki karta bakarız, bu kartın kupa çıkması halinde alttan bakmamak şartıyla bir kart alırız ve kapalı bir şekilde diğer kupayla kartıyla ayırırız, işlemi tekrarlarız ve ikinci işlemde de aynı durum bu sefer sinek olarak çıkarsa yina alttan kapalı olmak şartıyla bir kart alır ayırırız. İlk açtığımız kart başka ise, sinek ya da kupa değilse kullanılmayacağı için ayırılır daha sonra açık kartla beraber olan kapalı kartları yorumlarız.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *