KUPA SEKİZLİSİ

KUPA SEKİZLİSİ

Kupa8Sizi uzunca bir zamandır ıstıraba sevkeden bir olay var. Çok sevdiğiniz bir kimsenin durumu sizi fazla ilgilendirmekte ve üzmektedir. Bu sıkıntılı hayatınız daha bir müddet devam edecek; fakat aradan kısa bir zaman geçince, gönül ferahlığına kavuşacaksınız.

Bugünlerde evinize, uzaktan bir yolcu gelecek ve bu kişinin vasiyetiyle maddi durumunuzda bir ferahlık meydana gelecektir.

Başınızdan iki nikah geçecek; ilkinde mesut olamıyacaksınız; fakat ikinci evliliğinizde hem büyük bir saadete, hem de servete ve refaha kavuşacaksınız.

Kupa8Sizi uzunca bir zamandır ıstıraba sevkeden bir olay var. Çok sevdiğiniz bir kimsenin durumu sizi fazla ilgilendirmekte ve üzmektedir. Bu sıkıntılı hayatınız daha bir müddet devam edecek; fakat aradan kısa bir zaman geçince, gönül ferahlığına kavuşacaksınız.

Bugünlerde evinize, uzaktan bir yolcu gelecek ve bu kişinin vasiyetiyle maddi durumunuzda bir ferahlık meydana gelecektir.

Başınızdan iki nikah geçecek; ilkinde mesut olamıyacaksınız; fakat ikinci evliliğinizde hem büyük bir saadete, hem de servete ve refaha kavuşacaksınız.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *