5092 9370093

Numeroloji(Uğurlu sayım kaçtır)

Numeroloji(Uğurlu sayım kaçtır)

Herkesin uğurlu bir sayısı vardır. Bu sayıda doğduğunuz güne aittir.

Uğur sayısının bulunması

Uğur sayısı l(bir): Ayın, 1 – 10 – 19 veya 28. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 2 (iki): Ayın, 2 – 11-20 veya 29. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 3 (üç): Ayın, 3 -12-21 veya 30. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 4 (dört): Ayın, 4 – 13- 22 veya 31. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 5 (beş): Ayın, 5 – 14- 23 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 6 (altı): Ayın, 6 – 15-24 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 7 (yedi): Ayın, 7 – 16-25 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 8 (sekiz): Ayın, 8 – 17-26 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 9 (dokuz): Ayın, 9 – 18-27 gününde doğduysamz.

Herkesin uğurlu bir sayısı vardır. Bu sayıda doğduğunuz güne aittir.

Uğur sayısının bulunması

Uğur sayısı l(bir): Ayın, 1 – 10 – 19 veya 28. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 2 (iki): Ayın, 2 – 11-20 veya 29. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 3 (üç): Ayın, 3 -12-21 veya 30. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 4 (dört): Ayın, 4 – 13- 22 veya 31. Gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 5 (beş): Ayın, 5 – 14- 23 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 6 (altı): Ayın, 6 – 15-24 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 7 (yedi): Ayın, 7 – 16-25 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 8 (sekiz): Ayın, 8 – 17-26 gününde doğduysamz.

Uğur sayısı 9 (dokuz): Ayın, 9 – 18-27 gününde doğduysamz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *