5092 4805829

Uğur sayısı 3 olanların karakter analizi

Uğur sayısı 3 olanların karakter analizi

Özelliği: Sabırsızlık ve başarı. Uğurlu Taşı: Yakut. Uğurlu Rengi: Menekşe. Uygun Partneri: 5, 6 ve 9.

Zeka düzeylerinin yüksek olması bulundukları ortamlarda hemen fark edilmelerini sağlar. Çevrelerinde olanı biteni dikkatle izleyerek kendi çıkarları için oluşacak fırsatları iyi değerlendirirler. Yaratıcı olmaları ve üstün zekaya sahip olmaları nedeniyle değişik fikirler üreterek uygulamada başarılı olurlar. Ancak sabırsız olmaları ve dinlenmek için kendilerine zaman ayırmamaları onlar için büyük bir dezavantajdır.

Zorlukların üstesinden gelmeyi, en azından inat etmeleriyle kafalarında daha önceden şekillendirdikleri işi amaçlarına uygun gerçekleştirirler. İnat etmekle ve iradelerini sonuna kadar kullanmakla bir çok işi başarıyla sonuçlandırırlar.

Giriştikleri işlerde olumlu ya da olumsuz engellemeyi kesinlikle kabul etmezler. Zira onların kafasında olay zaten şekillenmiştir ve herhangi bir müdahaleden hoşlanmazlar. Olumlu yaklaşımları da kabul etmemelerinin sebebi hangi konuda olursa olsun başkalarına borçlu kalmak is-tememelerindendir. İşlerini ve ilişkilerini belli bir disiplin ve düzen içinde götürürler. Bu onların karakterlerinde olan bir özelliktir. Bazen bu konumlarında öylesine sert olurlar ki diktatöre benzemekten kesinlikle çekinmezler. Ancak bu sertlikleri kindar oldukları anlamına gelmez. İlişkilerinde duygusallığa yer vermek onlar için zayıflık anlamına gelir. Başarıya kendilerini böylesine odaklamaları çevreleri tarafından kıskanılmalarına ve onlara karşı bazı ufak ayak oyunlarına girişmelerine neden olur.

Kendi prensiplerini uygularlar ve ellerinden geldiğince taviz vermemeye çalışırlar. Başarıları ya da başarısızlıklarını gurur meselesi olarak görürler. Bazen daha işin yan-sındayken karamsarlığa kapılarak tedirgin olabilirler. Ça-

lışmalarında öylesine hızlıdırlar ki umulmadık bir anda karşılaşacakları sorunlar, onlar için işi daha da teşvik edici bir duruma neden olur. İşlerini bitirdiklerinde başarıyla bir çocuk gibi övünürler.

İnsanları ve ilişkilerini gözlemlemekten büyük keyif alırlar. Bu onların yaratıcılıklarının pekişmesine neden olur. Bu gözlemlerinde kendisinin ilgisini çeken bir şey olduğunda o durum hakkında gerekli bilgileri toplayarak, konu üzerinde çalışmaya başlarlar.

Özelliği: Sabırsızlık ve başarı. Uğurlu Taşı: Yakut. Uğurlu Rengi: Menekşe. Uygun Partneri: 5, 6 ve 9.

Zeka düzeylerinin yüksek olması bulundukları ortamlarda hemen fark edilmelerini sağlar. Çevrelerinde olanı biteni dikkatle izleyerek kendi çıkarları için oluşacak fırsatları iyi değerlendirirler. Yaratıcı olmaları ve üstün zekaya sahip olmaları nedeniyle değişik fikirler üreterek uygulamada başarılı olurlar. Ancak sabırsız olmaları ve dinlenmek için kendilerine zaman ayırmamaları onlar için büyük bir dezavantajdır.

Zorlukların üstesinden gelmeyi, en azından inat etmeleriyle kafalarında daha önceden şekillendirdikleri işi amaçlarına uygun gerçekleştirirler. İnat etmekle ve iradelerini sonuna kadar kullanmakla bir çok işi başarıyla sonuçlandırırlar.

Giriştikleri işlerde olumlu ya da olumsuz engellemeyi kesinlikle kabul etmezler. Zira onların kafasında olay zaten şekillenmiştir ve herhangi bir müdahaleden hoşlanmazlar. Olumlu yaklaşımları da kabul etmemelerinin sebebi hangi konuda olursa olsun başkalarına borçlu kalmak is-tememelerindendir. İşlerini ve ilişkilerini belli bir disiplin ve düzen içinde götürürler. Bu onların karakterlerinde olan bir özelliktir. Bazen bu konumlarında öylesine sert olurlar ki diktatöre benzemekten kesinlikle çekinmezler. Ancak bu sertlikleri kindar oldukları anlamına gelmez. İlişkilerinde duygusallığa yer vermek onlar için zayıflık anlamına gelir. Başarıya kendilerini böylesine odaklamaları çevreleri tarafından kıskanılmalarına ve onlara karşı bazı ufak ayak oyunlarına girişmelerine neden olur.

Kendi prensiplerini uygularlar ve ellerinden geldiğince taviz vermemeye çalışırlar. Başarıları ya da başarısızlıklarını gurur meselesi olarak görürler. Bazen daha işin yan-sındayken karamsarlığa kapılarak tedirgin olabilirler. Ça-

lışmalarında öylesine hızlıdırlar ki umulmadık bir anda karşılaşacakları sorunlar, onlar için işi daha da teşvik edici bir duruma neden olur. İşlerini bitirdiklerinde başarıyla bir çocuk gibi övünürler.

İnsanları ve ilişkilerini gözlemlemekten büyük keyif alırlar. Bu onların yaratıcılıklarının pekişmesine neden olur. Bu gözlemlerinde kendisinin ilgisini çeken bir şey olduğunda o durum hakkında gerekli bilgileri toplayarak, konu üzerinde çalışmaya başlarlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *