5092 9200794

Uğur sayısı 4 olanların karakter analizi

Uğur sayısı 4 olanların karakter analizi

Özelliği: Tedirginlik. Uğurlu Taşı: Safir. Uğurlu Rengi: Mavi. Uygun Partneri: 1, 2 ve 7.

Samimi ve candan yaklaşımı olan aşırı duygusal insanlardır. İlişkilerinde saflık derecesine varacak kadar dürüsttürler. Bu durum bazı dostları tarafından sömürülmele-rine neden olur. Arkadaş edinmedeki çekingenlikleri yüzünden bu sömürülmelerin farkında olsalar bile dostlarını kaybetmemek için pek seslerini çıkartmazlar. Kendilerindeki dürüstlüğü doğuştan bir karakter olarak kabul ederler. Ancak bazı dostluklarında kendileri de içten pazarlıklıdırlar ve bu ilişkide mutlaka bir çıkan söz konusudur.

Geçmiş ilişkilerini kolay kolay unutmazlar ve geleceğe yönelik davranışlarından tedirginlik duyarlar.

Hırçınlaştıkları zamanlarda aykırı hareketlerde bulunabilirler. Bu durumda, onların değer yargılarının aniden

değişebileceğini gösterir. İlişkilerini sürdürmekte isteksiz-leşirler. Her sözün hareketin yanlış yönlerini bulmaya, çalışırlar.

Sorumluluklarının bilincindedirler. Görevlerini en ince ayrıntısına kadar yerine getirmeye çalışırlar. Zorluklar karşısında ümitsizliğe kapıldıkları da olur ama ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine inanırlar. Çıkarları söz konusu olduğunda beklenmedik bir şekilde hayli becerikli olurlar. Böyle bir durumda en zor işlerin bile üstesinden kolaylıkla gelirler.

Belleklerinin çok güçlü olmasından ötürü, geçmişte kalan bilgileri gerektiğinde tazeleyerek kullanabilme yetenekleri vardır. Ellerinin marifeti olmasıyla daha önceden gördükleri bir nesnenin aynısını canlandırabilirler. Yaratıcı olmalarından ötürü sanata oldukça yatkındırlar. İlk başlarda kendilerini yetersiz görseler bile sonuçta başarılı olurlar. Bu gibi durumlarda dostlarının desteklerine ihtiyaç duyarlar ve onların yaptıkları iş üzerine olumlu düşüncelerine çok önem verirler.

Duygusallığa pek önem vermemelerinin nedeni, işlerinin daha önemli olduğunu düşünmelerindendir. Hataları karşısında içtenlikle özeleştiri yapabilirler. Hatta daha da ileri giderek kendileriyle alay edebilirler.

Kısa süreli inzivaya çekilerek yeniden kendilerine enerji yükleyeceklerini düşünürler.

Özelliği: Tedirginlik. Uğurlu Taşı: Safir. Uğurlu Rengi: Mavi. Uygun Partneri: 1, 2 ve 7.

Samimi ve candan yaklaşımı olan aşırı duygusal insanlardır. İlişkilerinde saflık derecesine varacak kadar dürüsttürler. Bu durum bazı dostları tarafından sömürülmele-rine neden olur. Arkadaş edinmedeki çekingenlikleri yüzünden bu sömürülmelerin farkında olsalar bile dostlarını kaybetmemek için pek seslerini çıkartmazlar. Kendilerindeki dürüstlüğü doğuştan bir karakter olarak kabul ederler. Ancak bazı dostluklarında kendileri de içten pazarlıklıdırlar ve bu ilişkide mutlaka bir çıkan söz konusudur.

Geçmiş ilişkilerini kolay kolay unutmazlar ve geleceğe yönelik davranışlarından tedirginlik duyarlar.

Hırçınlaştıkları zamanlarda aykırı hareketlerde bulunabilirler. Bu durumda, onların değer yargılarının aniden

değişebileceğini gösterir. İlişkilerini sürdürmekte isteksiz-leşirler. Her sözün hareketin yanlış yönlerini bulmaya, çalışırlar.

Sorumluluklarının bilincindedirler. Görevlerini en ince ayrıntısına kadar yerine getirmeye çalışırlar. Zorluklar karşısında ümitsizliğe kapıldıkları da olur ama ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine inanırlar. Çıkarları söz konusu olduğunda beklenmedik bir şekilde hayli becerikli olurlar. Böyle bir durumda en zor işlerin bile üstesinden kolaylıkla gelirler.

Belleklerinin çok güçlü olmasından ötürü, geçmişte kalan bilgileri gerektiğinde tazeleyerek kullanabilme yetenekleri vardır. Ellerinin marifeti olmasıyla daha önceden gördükleri bir nesnenin aynısını canlandırabilirler. Yaratıcı olmalarından ötürü sanata oldukça yatkındırlar. İlk başlarda kendilerini yetersiz görseler bile sonuçta başarılı olurlar. Bu gibi durumlarda dostlarının desteklerine ihtiyaç duyarlar ve onların yaptıkları iş üzerine olumlu düşüncelerine çok önem verirler.

Duygusallığa pek önem vermemelerinin nedeni, işlerinin daha önemli olduğunu düşünmelerindendir. Hataları karşısında içtenlikle özeleştiri yapabilirler. Hatta daha da ileri giderek kendileriyle alay edebilirler.

Kısa süreli inzivaya çekilerek yeniden kendilerine enerji yükleyeceklerini düşünürler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *