5092 8076981

Uğur sayısı 9 olanların karakter analizi

Uğur sayısı 9 olanların karakter analizi

Özelliği: Bonkör ve gerginlik.

Uğurlu Taşı: Yakut.

Uğurlu Rengi: Mavi ve koyu tonları.

Uygun Partner: 1, 3 ve 5.

Dört dörtlük bir insan profili çizerler ve amaçlarına ulaşabilmek için her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Bağımsız ve özgüven içinde olmalan kimseye karşı ödün vermemeleri başarılannda en büyük etkendir. İçinden çıkılması zor olan sorunlar onlarm mücadeleci ruhlannı körükler. Kendilerine ayakbağı olacak insanlara karşı tavır alırlar.

Böylesine mükemmel olmaları bazı dostlarını kızdırsa bile onlar doğru bildikleri yoldan şaşmazlar. Ancak anlaşılabilmek onların en büyük problemleridir. Zira dostları tarafından aşırı fanatik bulunurlar, ama aslında kesinlikle böyle değillerdir, sadece içlerindeki başarma arzulan çok yüksektir. Fiziksel ve ruhsal açıdan da sağlam olmaları kendilerine olan güvenlerini iyice arttırır.

Mükemmel olmaları sadece yukarıda bahsettiklerimizle kalmaz onlar dış görünüşlerine de itina gösterirler. Temiz giyinmek ve bakımlı olmak prensipleri arasındadır.

Sanata yatkınlıkları da vardır. İnsanlarla olan ilişkilerinde sadakate, dürüstlüğe ve sevgiye önem verirler. Pırlanta gibi kalpleri vardır. Aşırı duygulu olmaları ve düşünceli davranmalarından bu yönleri hemen fark edilir.

Kendi işlerini kurmak ve o işe bütün dikkatlerini vermek isterler. Tek başlarına çalışmaktan hoşlanırlar, olumlu ya da olumsuz tüm kararların sorumluluğunu yüklenmek isterler. Çok çeşitli fikirler üreterek bunları uygulamaya koyarlar ve elbette ki başarıyı yakalarlar. İşlerini en ince ayrıntısına kadar kendi denetimleri altında tutmak isterler. Böylesine titiz ve ince hesaplı olmalarından dolayı başı sıkışan dostlarının çalacakları ilk kapı onların kapısıdır. Dostlarına yardım etmekten ve onların sorunlarını çözmekten keyif alırlar.

Kimseye taviz vermek eğiliminde değillerdir. Çıkarları bile söz konusu olsa, doğru bildikleri yoldan kesinlikle vazgeçmezler. Prensiplerinden ödün vermek kişiliklerine ters düşer.

Katı ve sert olmaları, onların olumsuz yönlerinden biridir. Fikirlerini kabul ettirebilmek için kavgayı bile göze alırlar. Tedirgin olduklarında düşüncelerinde bir durgunluk yaşarlar, işleriyle ilgilenemezler. Her şeyin aşırısına kaçacak bu tedirgin durumdan kurtulmaya çalışırlar. Ulu orta ve gereksiz konuşmaları çoğu zaman başlarına umulmadık dertler açar.

Özelliği: Bonkör ve gerginlik.

Uğurlu Taşı: Yakut.

Uğurlu Rengi: Mavi ve koyu tonları.

Uygun Partner: 1, 3 ve 5.

Dört dörtlük bir insan profili çizerler ve amaçlarına ulaşabilmek için her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Bağımsız ve özgüven içinde olmalan kimseye karşı ödün vermemeleri başarılannda en büyük etkendir. İçinden çıkılması zor olan sorunlar onlarm mücadeleci ruhlannı körükler. Kendilerine ayakbağı olacak insanlara karşı tavır alırlar.

Böylesine mükemmel olmaları bazı dostlarını kızdırsa bile onlar doğru bildikleri yoldan şaşmazlar. Ancak anlaşılabilmek onların en büyük problemleridir. Zira dostları tarafından aşırı fanatik bulunurlar, ama aslında kesinlikle böyle değillerdir, sadece içlerindeki başarma arzulan çok yüksektir. Fiziksel ve ruhsal açıdan da sağlam olmaları kendilerine olan güvenlerini iyice arttırır.

Mükemmel olmaları sadece yukarıda bahsettiklerimizle kalmaz onlar dış görünüşlerine de itina gösterirler. Temiz giyinmek ve bakımlı olmak prensipleri arasındadır.

Sanata yatkınlıkları da vardır. İnsanlarla olan ilişkilerinde sadakate, dürüstlüğe ve sevgiye önem verirler. Pırlanta gibi kalpleri vardır. Aşırı duygulu olmaları ve düşünceli davranmalarından bu yönleri hemen fark edilir.

Kendi işlerini kurmak ve o işe bütün dikkatlerini vermek isterler. Tek başlarına çalışmaktan hoşlanırlar, olumlu ya da olumsuz tüm kararların sorumluluğunu yüklenmek isterler. Çok çeşitli fikirler üreterek bunları uygulamaya koyarlar ve elbette ki başarıyı yakalarlar. İşlerini en ince ayrıntısına kadar kendi denetimleri altında tutmak isterler. Böylesine titiz ve ince hesaplı olmalarından dolayı başı sıkışan dostlarının çalacakları ilk kapı onların kapısıdır. Dostlarına yardım etmekten ve onların sorunlarını çözmekten keyif alırlar.

Kimseye taviz vermek eğiliminde değillerdir. Çıkarları bile söz konusu olsa, doğru bildikleri yoldan kesinlikle vazgeçmezler. Prensiplerinden ödün vermek kişiliklerine ters düşer.

Katı ve sert olmaları, onların olumsuz yönlerinden biridir. Fikirlerini kabul ettirebilmek için kavgayı bile göze alırlar. Tedirgin olduklarında düşüncelerinde bir durgunluk yaşarlar, işleriyle ilgilenemezler. Her şeyin aşırısına kaçacak bu tedirgin durumdan kurtulmaya çalışırlar. Ulu orta ve gereksiz konuşmaları çoğu zaman başlarına umulmadık dertler açar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *