Yuztipi 640x420 3764174

YÜZ ŞEKİLLERİNE GÖRE YORUMLAR

YÜZ ŞEKİLLERİNE GÖRE YORUMLAR

YÜZDEKİ ÖZELLİKLER

Yüzler profilden araştırıldığında 3 gruba ayrılır. 1) Çıkık Profil, 2) Dik Profil, 3) Çukur Profil.

1. ÇIKIK PROFİL

Dışa doğru bir yarım daire veya bir eğri çizer. Alnır öne doğru bir kavisi vardır. Sivri bir burun, kalın bir üs öne doğru bir kavisi vardır. Sivri bir burun, kalın bir ûs dudak ve içeri doğru çekilen bir çene.

Böyle bir profil hızlı düşünceleri vurgular. Çabuk meydana gelen sonuçlara ilgilenir ve bu yüzden pratik k> nular üzerinde yoğunlaşma vardır. Bu ise, sabırsızlığı yaklaşan bir merak ve ilgiyi sürükler. Bu grupta, rahat kc

Çıkık Alın: Öne doğru keskin eğim, kaşların ui -jmt güçlü bir gelişim. Çabuk gözlemleme ve çok çabuk eir cirme. Bu tipteki insanların gözünden hiçbir şey kaçmaz.Genellikle çok kitap okurlar.

Çıkık Göz: İriliğinden dolayı kolayca fark edilen büyük gözler. Düzgün konuşurlar ve hazırcevaptırlar. Bütün tartışmalara cevap verebilir ve konferans verebilirler.

Çıkık Burun: Uzun, bazen yüksek köprülü veya sivri burun. Dinçliği ve çabuk sonuç alma isteğini gösterir. Tartışmalarla zamanlarını boşa harcamazlar. Bu tür insanlar istekleri şeyin peşinde koşarlar ve bunun sakıncalarını unuturlar. Herkesin işine de karışırlar.

Çıkık Ağız: Üst dudak çıkıntı halinde, genellikle üst dişler görünür, alt dudak içeride kalmış durumdadır. Hiç düşünülmeyen noktalar konusunda uyarılar yapabilen, eleştiren yapıdaki bir insanı temsil eder. Çok titizdir ve her şeyi abartırlar.

Çıkık Çene: Çene içeri kaçmış biçimdedir. Hemen hemen hiçbir şeye önem vermez. Önemsiz ve bayağı şeylere olan eğilimi gösterir. Her anı bir tartışma içindedir. Kavgacı bir yapısı vardır. Uzun süreli çabalarda bulunmaz ve sabırsızdır.

2. DİK PROFİL
Alından çeneye uzanan düz bir çizgi şeklindedir. Orta noktası burnun tabanındaki çizgiden doğal olarak dışarı sarkmaktadır, ancak bu profilin dikey görünümüyle uyum sağlayacak ortalama bir boyda olmalıdır.

Bu profildekiler, laflarını ve kararlarını tartan sakin ve temkinli insanlardır. Bu insanlar her şeyin ardında bir sebep arar ve daha sonra da kendi sonuçlarına varırlar ki genellikle iyi belirlenmiş ve ciddi bir şekilde saptanmıştır.Baştan sona kadar bütün girişimleri görmek isterler, çünkü herhangi bir sebep olmaksızın bir şeye asla kendilerini vermezler. Yine de iyi projeleri bile kuşkuyla karşılarlar çünkü daima en iyiyi ararlar. Başarısızlığı çok az kabullenirler ve son bir cevap vermeden önce olup bitenlerin üzerinde iyice düşünmek isterler. Amaçları ne olursa olsun hep bu amaca bağlı kalırlar.

Dik Alın: Saç bitiminden kaşlara doğru düz bir çizgidir. Dikkatli bir gözlemleme ve serinkanlı bir düşünceyi temsil eder. Bir şeye kolayca konsantre olabilirler. Son bir karara varmadan önce iyice anlamayı isterler. Düşünmede bazen yavaş davranırlar, ancak ayrıntılara çok dikkat ederler.

Dik Göz: Göz bebeği, normal bir çene kemiğiyle aynı dikey çizgide olmalıdır. İyi bir konuşmacı ve mükemmel bir pazarlamacıyı simgeler ama sadece bilgisi olduğu konularda uzmandır. İyi bir dinleyicidir. İkna kabiliyeti yüksektir.

Dik Burun: Tek düze bir gidişi kabullenmeye istekli, sabit bir karakteri belirtir. Faydasız konuşmalarda vakit kaybetmekten çok bir sorun üzerinde çalışmayı tercih eder. Bir görev verildiğinde belirli bir süre içinde, görevin üstesinden geleceklerdir.

Dik Ağız: Ortalama bir boyda, burnun hemen altında yer alan, dudakların ikisi de fark edilmeyen bir biçimdedir. Konuşmaktan çekinir, ancak eğer istenirse saldırgan bir konuşmayı tercih eder. Analitik olduğu için insanları eleştirebilir ama genellikle olumlu ve yapıcı bir şekildedir.

Dik Çene: Burnun tabanıyla düz bir çizgi halindedir. Ancak çene tek başına köşeli olmaktan çok ki genellikle öyledir, hafif ölçüde yuvarlaktır. Ancak yine de ne geri çekiktir, ne de ileri çıkık. Böyle bir çene ciddi ve duygusuz bir karakteri gösterir. Ama öfke yaratacak bir şey o kişinin sabrını taşırabilir. Bu tür insanlardaki sakinlik sadece önemsiz konularda görülür.

3. ÇUKUR PROFİL

Alnın çıkıntısından çene noktasına kadar hafif ancak fark edilebilen bir eğri şeklindedir. Hem alın hem de çene, tam görüntüsüyle çukur bir profil gösterecek kadar çıkıntılı olmalıdır. Aynı şekilde, burnun tabanı sabit olan eğimin en içteki bölümünü oluşturmalıdır. Burnun kendisi gerçek çukur bir modelde çok fazla çıkık olmamalıdır.

Böyle bir kişi hem davranışlarında hem de konuşmalarında dikkatlidir. Bir karara varmadan önce konuları mutlaka tartar ve ölçer. Ancak ondan sonra bir fikrini ortaya koyar. Bazen bu tür bir karakter, gerçekte olduğundan daha derin gözükür. Sadık ve uzun süreli arkadaştırlar. Sıkıntılı anlarda yardıma koşarlar ve acil durumlarda yardımına yetişirler.

Çukur Alın: İyi bir dinleyicidir ve karar vermeden önce her şey hakkında fikirleri olsun isterler. Düşünürler ama pek derinlemesine değil. Bu yüzden hatalı sonuçlara varabilirler.

Çukur Göz: Göz bebeği, yanak kemiğinin dikey hattının arkasında derinde olmalıdır. Yavaş yavaş dikkatlice konuşan birisidir. Bildiği bir konu hakkında konuşmayı yeğler. Aksi durumda sessiz kalır. Ayrıca kendinden emin olduğundan konuşması uzundur.

YÜZDEKİ ÖZELLİKLER

Yüzler profilden araştırıldığında 3 gruba ayrılır. 1) Çıkık Profil, 2) Dik Profil, 3) Çukur Profil.

1. ÇIKIK PROFİL

Dışa doğru bir yarım daire veya bir eğri çizer. Alnır öne doğru bir kavisi vardır. Sivri bir burun, kalın bir üs öne doğru bir kavisi vardır. Sivri bir burun, kalın bir ûs dudak ve içeri doğru çekilen bir çene.

Böyle bir profil hızlı düşünceleri vurgular. Çabuk meydana gelen sonuçlara ilgilenir ve bu yüzden pratik k> nular üzerinde yoğunlaşma vardır. Bu ise, sabırsızlığı yaklaşan bir merak ve ilgiyi sürükler. Bu grupta, rahat kc

Çıkık Alın: Öne doğru keskin eğim, kaşların ui -jmt güçlü bir gelişim. Çabuk gözlemleme ve çok çabuk eir cirme. Bu tipteki insanların gözünden hiçbir şey kaçmaz.Genellikle çok kitap okurlar.

Çıkık Göz: İriliğinden dolayı kolayca fark edilen büyük gözler. Düzgün konuşurlar ve hazırcevaptırlar. Bütün tartışmalara cevap verebilir ve konferans verebilirler.

Çıkık Burun: Uzun, bazen yüksek köprülü veya sivri burun. Dinçliği ve çabuk sonuç alma isteğini gösterir. Tartışmalarla zamanlarını boşa harcamazlar. Bu tür insanlar istekleri şeyin peşinde koşarlar ve bunun sakıncalarını unuturlar. Herkesin işine de karışırlar.

Çıkık Ağız: Üst dudak çıkıntı halinde, genellikle üst dişler görünür, alt dudak içeride kalmış durumdadır. Hiç düşünülmeyen noktalar konusunda uyarılar yapabilen, eleştiren yapıdaki bir insanı temsil eder. Çok titizdir ve her şeyi abartırlar.

Çıkık Çene: Çene içeri kaçmış biçimdedir. Hemen hemen hiçbir şeye önem vermez. Önemsiz ve bayağı şeylere olan eğilimi gösterir. Her anı bir tartışma içindedir. Kavgacı bir yapısı vardır. Uzun süreli çabalarda bulunmaz ve sabırsızdır.

2. DİK PROFİL
Alından çeneye uzanan düz bir çizgi şeklindedir. Orta noktası burnun tabanındaki çizgiden doğal olarak dışarı sarkmaktadır, ancak bu profilin dikey görünümüyle uyum sağlayacak ortalama bir boyda olmalıdır.

Bu profildekiler, laflarını ve kararlarını tartan sakin ve temkinli insanlardır. Bu insanlar her şeyin ardında bir sebep arar ve daha sonra da kendi sonuçlarına varırlar ki genellikle iyi belirlenmiş ve ciddi bir şekilde saptanmıştır.Baştan sona kadar bütün girişimleri görmek isterler, çünkü herhangi bir sebep olmaksızın bir şeye asla kendilerini vermezler. Yine de iyi projeleri bile kuşkuyla karşılarlar çünkü daima en iyiyi ararlar. Başarısızlığı çok az kabullenirler ve son bir cevap vermeden önce olup bitenlerin üzerinde iyice düşünmek isterler. Amaçları ne olursa olsun hep bu amaca bağlı kalırlar.

Dik Alın: Saç bitiminden kaşlara doğru düz bir çizgidir. Dikkatli bir gözlemleme ve serinkanlı bir düşünceyi temsil eder. Bir şeye kolayca konsantre olabilirler. Son bir karara varmadan önce iyice anlamayı isterler. Düşünmede bazen yavaş davranırlar, ancak ayrıntılara çok dikkat ederler.

Dik Göz: Göz bebeği, normal bir çene kemiğiyle aynı dikey çizgide olmalıdır. İyi bir konuşmacı ve mükemmel bir pazarlamacıyı simgeler ama sadece bilgisi olduğu konularda uzmandır. İyi bir dinleyicidir. İkna kabiliyeti yüksektir.

Dik Burun: Tek düze bir gidişi kabullenmeye istekli, sabit bir karakteri belirtir. Faydasız konuşmalarda vakit kaybetmekten çok bir sorun üzerinde çalışmayı tercih eder. Bir görev verildiğinde belirli bir süre içinde, görevin üstesinden geleceklerdir.

Dik Ağız: Ortalama bir boyda, burnun hemen altında yer alan, dudakların ikisi de fark edilmeyen bir biçimdedir. Konuşmaktan çekinir, ancak eğer istenirse saldırgan bir konuşmayı tercih eder. Analitik olduğu için insanları eleştirebilir ama genellikle olumlu ve yapıcı bir şekildedir.

Dik Çene: Burnun tabanıyla düz bir çizgi halindedir. Ancak çene tek başına köşeli olmaktan çok ki genellikle öyledir, hafif ölçüde yuvarlaktır. Ancak yine de ne geri çekiktir, ne de ileri çıkık. Böyle bir çene ciddi ve duygusuz bir karakteri gösterir. Ama öfke yaratacak bir şey o kişinin sabrını taşırabilir. Bu tür insanlardaki sakinlik sadece önemsiz konularda görülür.

3. ÇUKUR PROFİL

Alnın çıkıntısından çene noktasına kadar hafif ancak fark edilebilen bir eğri şeklindedir. Hem alın hem de çene, tam görüntüsüyle çukur bir profil gösterecek kadar çıkıntılı olmalıdır. Aynı şekilde, burnun tabanı sabit olan eğimin en içteki bölümünü oluşturmalıdır. Burnun kendisi gerçek çukur bir modelde çok fazla çıkık olmamalıdır.

Böyle bir kişi hem davranışlarında hem de konuşmalarında dikkatlidir. Bir karara varmadan önce konuları mutlaka tartar ve ölçer. Ancak ondan sonra bir fikrini ortaya koyar. Bazen bu tür bir karakter, gerçekte olduğundan daha derin gözükür. Sadık ve uzun süreli arkadaştırlar. Sıkıntılı anlarda yardıma koşarlar ve acil durumlarda yardımına yetişirler.

Çukur Alın: İyi bir dinleyicidir ve karar vermeden önce her şey hakkında fikirleri olsun isterler. Düşünürler ama pek derinlemesine değil. Bu yüzden hatalı sonuçlara varabilirler.

Çukur Göz: Göz bebeği, yanak kemiğinin dikey hattının arkasında derinde olmalıdır. Yavaş yavaş dikkatlice konuşan birisidir. Bildiği bir konu hakkında konuşmayı yeğler. Aksi durumda sessiz kalır. Ayrıca kendinden emin olduğundan konuşması uzundur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *